Lahvac rokuPOZOR! Lahváč roku omladí kolektiv

Úvod


Lahváč roku je převážně studentská akce, jejímž cílem je nejen snaha o objektivní posouzení kvality tuzemského pěnivého moku, ale i snaha o rozšíření znalostí účastníků v oblasti pivovarnictví a sladovnictví.

Přestože se jedná o akci amatérskou, jde o soutěž založenou na profesionálních základech. Hlavním bodem této akce je odborná degustace lahvového piva v kategorii desítka a dvanáctka roku. O výsledcích rozhoduje přibližně 25 degustérů, kteří posuzují kvalitu anonymních vzorků podle kvality chutě, vůně, vzhledu a celkových sympatií. Mezi ochutnávkami jednotlivých značek, je podáván sýr a pražený chléb na neutralizaci chuti. Během degustace není samozřejmě opomenuta ani otázka hygieny, a proto jsou mezi jednotlivými vzorky degustační nádoby řádně vymývány.

Pro zpestření třídenního pobytu účastníků je do programu zařazeno i několik kulturně-sportovních akcí. Jedná se zejména o různé recesisticky laděné soutěže, produkci živé hudby, přednes odborných referátů, atd.

Lahváč roku nemá komerční náplň a z tohoto důvodu doposud neměl žádné sponzory ani obchodní partnery. Za těchto podmínek je ovšem tato akce značně finančně náročná a to jak pro pořadatele, tak i pro účastníky z řad degustérů. Hodnotné ceny, udělované vítězům doprovodných soutěží a zajišťování degustovaných vzorků představují značné finanční zatížení pro všechny zainteresované.

Organizační výbor se proto na své konferenci rozhodl požádat pivovary o pomoc v oblasti poskytnutí propagačních materiálů, jenž by byly využity pro zvýšení motivace soutěžících a celkové zpestření akce. Jak se později ukázalo, nežádal zbytečně, a proto na tomto místě ještě jednou děkuji pivovarům Staropramen, Budvar, Nymburk a Jihočeským pivovarům.

Lahváče se může zúčastnit každý, ve věku 18 - 118 let, bez ohledu na národnost, pohlaví, náboženské smýšlení nebo inteligenci. Organizační výbor si vyhrazuje právo na odmítnutí žádosti o účast z důvodu omezení ubytovací kapacity. Již předem se organizační výbor dohodl, že na Lahváče roku 1999 nebudou vpuštěni:

... a teď něco málo
k hosteskám, čestným hostům
a ostatním ...


Pro zpříjemnění atmosféry jsou zvány zejména hostesky. (Pozn.: Pro zachování určité profesionální úrovně není vhodné, aby hosteska byla zároveň degustérem.) Od těchto děvčat se neočekává promenáda v plavkách, nýbrž "přiměřeně" zodpovedný a přitom milý přístup k servírování vzorků, zapisování bodových ohodnocení, atd. Děvčata, která se chovají k degustérům opravdu mile, mají velikou šanci, že budou na konci lahváčového víkendu zvoleny nejsympatičtější dívčinou, a celý příští rok, se budou moci pyšnit titulem

Miss Lahváč

Loňsky ročník zaznamenal více než 100% nárůst počtu hostesek, což by se mnohemu mohlo zdát dostačující, ovšem organizační výbor Lahváče přivítá s nesmírnou radostí dalši odvážná děvčata se smyslem pro humor, takže holky neváhejte


... a přihlašte se raději ihned !

I VY MÁTE ŠANCI !!!

Na lahváče jsou též zváni čestní hosté. Jsou to většinou osobnosti, které po celý svůj život projevovaly vřelý vztah k pivu a zasloužily se o rozkvět veškerých věcí s pivem spojených.
Dotazy, připomínkyVeškeré dotazy a připomínky ohledně LAHVÁČE můžete zasílat na adresu:
lahvac@beer.cz


Počet přístupů na tuto stránku od 27.10.1997: