Ve dnech 24.-26. dubna 1998 proběhl již 3. ročník Lahváče. Pro poměrně veliký úspěch, jaký zaznamenal 2. ročník, se organizační výbor rozhodl ho uspořádat opět v malé vesničce na Českomoravské vrchovině.

Oproti 2. ročníku se počet degustovaných vzorků zvýšil z 16 na 21, počet degustérů vzrostl z 13 na 25. Je tedy vidět, že se pořadatelům akce podařilo značně pozvednout celkovou kvalitu soutěže.

Organizační výbor se shodl na skutečnosti, že takto prudký růst počtu degustérů by z hlediska trvale udržitelného rozvoje akce mohl vyústit v značnou organizační náročnost, která by s sebou přinésla množství nežádoucích jevů. Na druhou stranu si ovšem plně uvědomuje, že mezi hodnocenými vzorky chyběly mnohé známé značky, a proto se v nadcházejícím ročníku pokusí zařadit mnohem více vzorků.A nyní k průběhu akce.

3. ročník Lahváče roku byl zahájen slavnostním nástupem organizačního výboru se všemi příslušejícími vojenskými poctami. Poté přednesl předseda organizačního výboru slavnostní projev, ve kterém seznámil účastníky s tradicí této, ve svém oboru unikátní, akce a obeznámil posluchače s četnými novinkami, jenž tento ročník přinesl.

Jednalo se zejména o:

  • rozšíření soutěží o disciplíny:
    Cejchař roku a Mistr Splávek.
  • prezentace vědecké činnosti pana Igora Čuňase, na téma: "Historie pivovarnictví" a zvláštní referát "O správném nalévání lahvovového piva do půllitru na jeden pokus".
  • Vrchni hosteska slečna Káťa přednesla odborný referát na téma: "Způsoby odborné degustace v amatérských podmínkách"
  • divadelní vystoupení zasloužilých dobrovolníků
  • sehrání fotbalového utkání: Pivní Čechy vs. Pivní Morava.

Uvítací projev byl zakončen slavnostním přípitkem a vztyčením standarty na počest vítěze loňského ročníku s nejvyššími vojenskými poctami dávanými elitními složkami armády.

Program pokračoval již výše zmíněnou přednáškou o odborné degustaci, kterou přednesla slečna Káťa a poté mohla konečně vypuknout degustace desítek. Jak dopadla se můžete dočíst zde.

První den byl zakončen ochotnickým divadlem s názvem: "Pivní pravda vítězí !" Za zmínku jistě stojí, že postava zbloudilé vojenské můzy, obsazená náměstkem pro obranu a stabilitu na Blízkém východě, získala za svůj výkon prestižní ocenění za vedlejší roli.

Následující den byl zahájen tradiční rozcvičkou s pivním nářadím pod velením náměstka pro věci politické. Za zmínku stojí, že někteří účastníci rozcvičku bojkotovali. Hamba jim!!!

Po rozcvičce následovalo zotavování cvičenců v restauračním zařízení "U Hájků", kde se čekalo na start branně - taktického závodu "Po stopách pivního Rebela", který si za dobu své existence vybojoval v struktuře programu Lahváče neochvějné místo. Výsledky závodu jsou k nahlédnutí zde. Vítězové byli odměněni objemnou láhví kvalitně uložených utopenců utopených podle tajného receptu pana náměstka pro věci politické.

Tento den byl pro účastníky vskutku velmi namáhavý, neboť po absolvování tohoto závodu následovala fotbalová exhibice. V zápase nebylo vítězů ani poražených. Důležité však je, že zvítězila fair-play!

Teprve po tomto zápase následoval tolik očekávaný aktivní odpočinek, v podobě degustace Dvanáctek roku. Jak dopadla je k nahlédnutí opět ve výsledkové listině. Degustace byla stejně jako v ostatních ročnících proložena soutěží "Lahváč-kántry-šou". Vítězství obhájil degustér Johnie. Budiž jemu věčná sláva. A jako odměna budiž mu přisouzena cenná kolekce lahváčů pivovaru Prazdroj.

Během večera proběhla i soutěž "Mistr splávek" a "Místr cejchař". Prvenství v obou kategoriích získal nováček mezi degustéry, Johnnie (s dvěma n), který obdržel jako hlavní výhru štangli koňského salámu.

Za miss Lahváč 1998 byla zvolena půvabná slečna Kytka, která získala cenu věnovanou Organizačním výborem v podobě umělecky ztvárněného půllitru..

Tím byla náplň druhého dne plně vyčerpána.

Na závěrečný den bylo naplánováno pouze slavnostní zakončení akce a následná tisková konference v konferenčním salónku restaurace U Hájků.