Zdravim vsechny zavislaky

na lahvaci bylo perfektne, az na to pocasi :-(, (to tedy organizacni vybor objednal spatne :)).
Dekuji organizacnimu vyboru: otrymu,marbasovi a ferdovi za dobrou organizaci a jindrovi za ubytovani a snahu o co nejvetsi zprijemneni naseho pobytu v Rozne.

Dale dekuji vsem zucastnenym (byl tam krome kluku a holek i jeden mutant :)) za perfektni zabavu

Vsechny zdravi -jelcin-