Ve dnech 4.-6. dubna 1997 se v malé krásné vesničce Rožná na Českomoravské Vrchovině uskutečnil 2. ročník slavného a tolik oblíbeného soutěžního klání pivních značek.

  Tento rocnik byl v mnohém přelomový.

 1. Byla značně prodloužena doba trvání soutěže a to
 2. ze čtyř hodin na tři dny!!!
 3. Poprvé v historii Lahvace zavitali mezi degustery i zahraniční hosté .
 4. Pro rozhybani těla byla do programu zařazena rozcvička Cvičme s krýglem.
 5. Pro správné fungování celé akce byl vytvoren organizační výbor
 6. Poprvé v historii Lahváče byl pořízen videozáznam.
 7. Program byl zpestřen několika velice zajímavými soutěžemi, a to:


      
Navzdory tomuto očividnému zkvalitnění soutěže si musí organizační výbor přiznat i jeden neúspěch. Stalo se jím přílišné snížení počtu degustovaných vzorků, ba co víc, absence loňského vítěze - piva LITOVEL. Organizačni výbor si tento nedostatek plne uvědomuje a při přípravě příštích ročníků vynaloží veškeré prostředky, aby i tento eliminoval.


A nyni podrobněji k průběhu akce ...

Zahraniční hosté

Poprvé v historii Lahváče se podařilo organizačnímu výboru zajistit účast zahraničních hostů. Pozvání přijala slavná černošská hudební dvojice až z dalekého Zimbabwe. Tato dvojice se mimo jine postarala i o hudební doprovod soutěže Lahváč-Kántry-Šou.

 • Zde je jedna důkazná fotografie (bohužel lehce rozmazaná...)
 • Po stopách pivního rebela

  Tento závod byl snad nejnamahavější soutěží celého Lahváče. Byl zaměřen jak na prokázání fyzické kondice závodníků, tak i na posouzení teoretických znalostí z oblasti pivovarnictvi.
  Zde je výsledková listina:
  1. 2. 3. 4. 5. Čas Celkem
  1. Situlka
  Avin
  David
  3 20.40 10.54 5 10 44 93.34
  2. Lea
  Igor
  Hanes
  18 20.10 6.54 11.30 - 43 99.34
  3. Olga
  Jelcin
  Jindra
  5 30.30 17.31 18 - 64 135.01
  4. Yo
  Danmar
  MERK
  29 24:45 26.06 15.26 - 56 151.17
  5. Kata
  John
  32 30.10 26.36 9.14 - 60 158.00

  Z této části Lahváče se bohužel nedochovaly žádné fotografie. Je z ní ovšem pořízen videozáznam a během několika dní by z něj mělo být vybráno několik snímků, které budou na tomto místě zveřejněny.  Lahváč-kántry-šou

  Soutěž o nejlepší 12% roku byla pro pobavení degustérů proložena soutěží LAHVÁČ-KÁNTRY-ŠOU. Všichni zúčastnění "dobrovolníci" ze sebe vydali vskutku všechny sily (někteří dokonce i něco navíc). Tímto přede všemi soutěžícími s úctou smekám klobouk.
  Dochovaly se opět
  2 fotografie


  Miss Lahváč '97

  To co se odehrálo při volbě MISS LAHVAC ' 97 popisuje nejlépe postřeh náměstka pro kulturní vložku p. Marbase.

  Zde je: Važení závisláci. Nebýbá zvykem, abych Vás na bordech obtěžoval nějakými zbytečnostmi, ale to co se událo na prestižní soutěži Lahváč 97 při volbě Miss Lahváč se vymykalo všemu, co bývá při těchto soutežích krásy standardem. Při sčítání hlasů pro budoucí missky bylo pro nás dost velkým překvapením, když nejvíce platných hlasů bylo dáno jednomu závislákovi, který si říká Ferdinand. Proto byl svolán užší organizační výbor, který nakonec pod silným tlakem veřejnosti byl nucen ustanovit komisi zavislaček, které jsou zaručeně závislačky, ne zavisláci, a která měla za úkol vnést do této věci patřičné světlo. Komise se nakonec usnesla na tomto stanovisku: (doslovný opis protokolu, jenž byl komisí vydán) Komise ve složení: Betta, Káťa, Yo a Dwarfy po důkladném ohledání zjistila, že závislák zvaný Ferdinand je mutant! Pravost tohoto dokumentu jsme byli nuceni ,ja (Marbas) a Igor, potvrdit. Tuto listinu organizační výbor musel vzít na vědomí. Tohle mne velice znepokojovalo,neboť jedna z mnoha cen pro missku byla i noc s Marbasem nebo Otrym, dle vlastního výběru. Organizační výbor byl prostě proti tomuto rozhodnutí komise zcela bezmocný.
  Proto Miss Lahvac 97 (na základě rozhodnutí komise) byl zvolen Ferdinand!!!
  Pozn: Veškeré notářsky ověřené dokumenty a listiny jsou archivovány a jsou po zaplacení příslušného kolku k nahlédnutí u Marbase. Marbas dipl.abstinent Při prvním "polahváčovém" zasedání organizačního výboru bylo přijato opatření, které zabraňuje vzniku situace, kdy by MISS LAHVÁČ mohl vyhrát opět mutant.

  Cvičme s krýglem

  Tato rozcvička se konala v sobotu ráno a určitě byla jedním z největších překvapení celého Lahváče'97 a tudíž se z ní dochovalo nejvíce
  fotografii.


  Sázková kancelár


  (doslovně přepsána z nástěnky)
 • Sázenky prodává OTRY, cena jedné je 10 Kc.
 • Na sázenku je nutné připsat stupeň (10, 12). Sázky na desítku a dvanáctku probíhají odděleně.
 • Vybraný peníz bude rozdělen následovně:
  70% Výhry
  30% Pokrytí ztrát pořadatelů

 • Sázenka je platná po odevzdání kontrolního útržku.
 • Seznam nominovaných je uveden na informační tabuli.
 • V zajmu hladovějícího OV (Organizacniho vyboru) vas žádáme SÁZEJTE !
                                                      Otry za OV

  Organizační výbor

  Funkce v Organizačním výboru pro rok 1997 byly obsazeny následovně:
  Předseda:                                        Ferdinand
  Náměstek pro styk s veřejností:   Jindra
  Náměstek pro věci politické:        Otry
  Náměstek pro kultorní vložku:     Marbas


  Zpět na začátek