Kdo pozorně naslouchal,
co si posledních pár týdnů štěbetají vrabci na komínech pivovarů,
dobře ví, že se něco děje s hrobem zesnulého lahváče
(pro pochopení nahlédněte sem.)

Hohohoooo, vzorky z lahváče jsou konečně tady!

Vzorek Artee Jindřich Otry Honza Mirka Dnf Cunas Goro Azog Johnnie Alf Chutke Michal Grezl Ferda Soucet Rozptyl ZNAČKA UMÍSTĚNÍ
1 7 6 6 4 3 5 4 4 7 5 5 4 2 8 70 2.77 Louny 9
2 5 6 3 3 4 3 5 2 3 6 8 3 6 7 64 3.34 Samson 11./12.
3 5 6 5 3 2 7 5 6 5 6 8 5 7 7 77 2.58 Polička 4./6.
4 4 3 5 8 5 6 5 7 4 4 7 2 5 7 72 2.90 Ferdinand 7
5 5 4 6 8 4 5 5 8 5 5 7 6 4 5 77 1.81 Staropramen 4./6.
6 6 7 9 7 5 4 6 5 6 6 6 5 3 5 80 2.07 Březnák 2
7 6 5 4 3 2 6 3 3 5 3 2 2 2 6 52 2.53 Regent 13
8 4 7 4 4 5 5 6 8 6 8 5 7 5 7 81 2.03 Bernard 1
9 5 8 2 5 4 6 5 9 8 7 4 8 4 4 79 4.25 Litovel 3
10 4 6 7 7 3 4 7 5 6 5 3 6 2 6 71 2.69 Litovel Pí 8
11 6 4 5 6 2 3 5 4 6 4 4 5 3 7 64 1.96 Plzeň 11./12.
12 5 6 4 8 4 2 4 3 7 6 3 6 7 2 67 3.72 Kozel 10
13 6 8 7 7 6 5 5 9 6 4 3 4 3 4 77 3.35 Primátor 4./6.
Součet 68 76 67 73 49 61 65 73 74 69 65 63 53 75 931

Tak tady to máme. Pěkně podle pořadí jak se degustovalo, tlustá čára uprostřed tabulky ukazuje předěl mezi prvním a druhým dnem degustace.

A na dále je tu tabulka seřazená podle pořadí vzorků. Na prvních místech je to poměrně nerozhodné, co?

Pořadí Vzorek Body Ztráta
1 Bernard 81 0
2 Březňák 80 -1
3 Litovel 79 -2
4-6 Primátor 77 -4
4-6 Polička 77 -4
4-6 Staropramen 77 -4
7 Ferdinand 72 -9
8 Litovel Pí 71 -10
9 Louny 70 -11
10 Kozel 67 -14
11-12 Plzeň 64 -17
11-12 Samson 64 -17
13 Regent 52 -29

NOVINKY

Autor: DnFPřidáno: 23. September 2004, 16:22:21
Vysledky konecne tady ...Tak jsem se mohutne snazil :))) A neco z vysledku tu je. Jeste schazi po stopach rebela, ale to este musim upravit.
Navic uz jsou nektere fotky!
Michalovo
Arteeho
Autor: DnFPřidáno: 16. September 2004, 16:26:58
Jsme na miste - dalsi foto!Hola! jenoim dalsi fotky :) Ale je to tu SUPER!
A TO JE VSE :)
Autor: OVPřidáno: 16. September 2004, 08:31:16
První zprávy a fotky z vlaku!Organiza?ní výbor už jede, a posílá vám zprávy z trati za Ž?árem nad Sázavou!
Be?ka je naražená, a Jind?ich s Ferdou mají t?etí pivo a po?ád žíze?... A tady jsou ty fotky:

Je nám hej!
Autor: DnFPřidáno: 15. September 2004, 21:50:05
OV vyrazi zanedlouho, posledni informace!Už jenom hodiny nás d?lí od startovního výst?elu, ráno vyrážíme na místo abychom vše p?ipravili.
Pokud nebudeme v dosahu signálu a tedy internetu, potkáme se s vámi až naživo!
Takže: Hlavn? si vezm?te bat?žky a dostatek oble?ení, po stopách pivního rebela se vydáte v každém, opravdu každém po?así!
A nezapome?te p?llitry!
A bu?te uctiví ke starším!
A slabším pomáhejte!
A tak v?bec.

T?šíme se!
Autor: Ver?a, Artee, Ferda, DnFPřidáno: 7. September 2004, 11:42:55
Neoficialni degustace jeste pred lahvacem!Hola hej, výte?níci!
V?era ve?er jsme asi n?kde upadli na hlavu a cestou z hospody jsme koupili n?kolik lahvá?? a pokusili jsme se je zdegustovat. Výsledky jsou na jednu stranu o?ekávané, ovšem jasný favorit pon?kud propadl. Fotky nejsou, protože ten chytrák Ferda ješt? stále nemá fo?á?ek, a protože akce byla hurá a neplánovaná, ani DnF ani Artee fo?ák nem?li. Ale te? k t?m výsledk?m:
Vzorek Artee Verca Dnf Ferda Soucet Rozptyl
Velvet!!!!!! 7 7 8 8 30 0.33
Budvarek!!!! 12 8 8 7 6 29 0.91
Starobrmo lezak 7 6 5 7 25 0.91
Starobrno tradicni horkachut 6 6 6 7 25 0.25
Staropramen 6 6 7 6 25 0.25
Rezane starobahno 5 6 5 7 23 0.91
Branik 10 6 7 3 5 21 2.91
Plzen 12 4 5 3 3 15 0.91
49 51 44 49 193

Jak je vid?t, Plze? propadla ne pon?kud, ale úpln? :))
Nejp?ísn?jší byl DnF - rozdal 44 bod?, nejhodn?jší Verunka s 51 body.
Nejrozporupln?jší pivo byl Bráník s rozptylem 3! Na vít?zný vzorek m?li všichni shodný názor. Nakonec na všechny vzorky krom? Bráníka se názory pom?rn? shodovaly.
Jak to dopadne na lahvá?i, to se ješt? ukáže!
Autor: DnFPřidáno: 3. September 2004, 10:38:51
Novinky o lahvaci mailem neboli SPAMProtože když sem n?co nového p?idáme, nikdo o tom neví, bude se vám to posílat mailem. Jsem si jist, že to všechny pot?šilo :)
Tohle není sice žádná kritická novinka, ale naposled sem Ferda psal, že je pot?eba Vzít si s sebou bat?žky!!! Tak.
Autor: DnFPřidáno: 2. September 2004, 14:09:50
Utopenci jako první cena!Jako první cena jednoho ze závod? budou utopenci. M?žete si je už prohlédnout, a? se máte na co t?šit!
t_utopenec2.jpg, 8 kB t_utopenec1.jpg, 8 kB t_utopenec3.jpg, 8 kB
Autor: DnFPřidáno: 2. September 2004, 14:00:11
Nové info od ?lov?ka co tam jezdí pa?it:hospody celkem 3, všechny do 150 m od baráku. Ve dvou excelentn? va?í (a navíc velké porce), a v té t?etí když jsou lidi, se nalévá až do rána. koupališt? - 200 m od baráku je koupališt?, nov? upravené, vy?išt?né (tedy aspo? minulý víkend - snad to vydrží), teplá voda - když budete mít kliku na sluní?ko - berte koupací od?vy nákupy - 10 m od baráku je konzum, kde mají v podstat? vše. pozor zav?eno v So odpoledne a v Ne. V ned?li je v obci otev?ena od 7-11 n?d?lka, jak ?íkáme 6m2 v paneláku, sortiment dle plochy, na ?erstvé pe?ivo je fofr a pak ješt? Ve?erka - tam jsem nikdy nebyl.