Projev předsedy Marbase přednesený u příležitosti zahájení Lahváče 2012

Milé hostesky, vzácní čestní hosté, drazí degustéři, dámy a pánové milé děti,

Dovoluji si Vás srdečně přivítat a vyjádřit velkou radost, že mnozí z Vás opětovně přišli ze vzdálených zemí i z bezprostřední blízkosti. Jak všichni určitě víte, naše příjemné setkání spojené se svátkem pivního moku, je již 15cté v řadě. Z původně lokální akce bez plánu širší tradice, věhlas stvořil klání pivních moků neovlivněné zájmovými lobby, které vstoupilo do povědomí příznivců chmelového moku nejen v této zemi. Přiznejme si, patnáctý rok odráží kus naší nepříliš vzdálené historie.

Ti z Vás, kteří se zúčastnili předešlých ročníků, si určitě vzpomenou na organizační těžkosti spojené s organizaci této soutěže. Né jinak tomu bylo i letos. Kvůli vykrmeným banděrům jakýchsi pseudoředitelů jisté Lipenské firmy, nám byla na poslední chvíli zrušena rezervace areálu, jenž byl s předstihem pro naši soutěž objednán. Zde je namístě poděkovat všem účastníkům, kteří intenzivně pátrali po náhradním místě pro konání soutěže. Děkuji obzvláště Jindřichovi, kterému se podařilo zajistit tento areál a umožnit konání naší soutěže.

Vážení degustéři. Jednou z tradic této soutěže je, že každý jeden z Vás přináší do soutěže nominaci vzorků, nad nimiž drží pomyslný patronát a které budou konfrontovány s konkurenčními výrobky. Jsem nesmírně potěšen, že rok od roku máme možnost vybírat z širšího portfolia vzorků, které vyrábějí ve středních a malých pivovarech a tím staví protiklad k chuťově neforemným eurobeerům, jenž stěží mohou uspokojit chuťové pohárky náročného degustéra. Poslání degustéra nekončí vyhlášením vítěze soutěže, jenž se bude honosit čestným titulem Lahváč roku, ale poslání degustéra pokračuje v mravenčí práci šíření osvěty založené na jeho těžce nabytých zkušenostech a znalostech, které byly získány nejen na této soutěži. Pouze šíření osvěty a nikoliv slepé následování masivní reklamy nám zajistí, že i v příštích ročnících budeme moci degustovat širokou škálu vzorků, které nebudou omezeny na unifikované moky, které nepotěší v lepším případě ani neurazí.

Srdečně zde vítám i nejmladší účastníky, kteří se stále ještě nemohou zúčastnit naší soutěže jako degustéři, a ve kterých vidíme naději na pokračování naší tradice.

Milé hostesky, degustéři, dámy a pánové. Po měsících příjemného léta si všichni musíme připomenout jedno známé lidové rčení, že zahálka není štěstím, když je našim jediným zaměstnáním a že lenost přichází nejdříve jako cizinec, potom jako host a nakonec se stává naším pánem. Proto chopme se našich nástrojů a pusťme se do náročné a odpovědné práce, jejimž vyvrcholením bude vyhlášení Lahváče roku 2012. Tímto prohlašuji Lahváč 2012 za zahájený.

Děkuji za pozornost

Dámy a pánové, je pro mě velká čest, že mohu nyní dát prostor pro vztyčení zástavy loňského vítěze.

Výsledky Lahváče 2012